Numerose persone radunate ai margini di una strada alberata